QX

Omröstningen är avslutad
Din röst kommer att bekräftas via sms, kostnad: 5kr + ev trafikavgift. Du kan bara rösta en gång per telefonnummer. OBS. Det går bara att rösta genom detta formulär från Sverige. Om du bor utomlands kan du rösta via post till: QX Box 17218 104 62 Stockholm, Sverige. Märk kuvertet QX Gaygala.