Tidningen QX är ett livsstilsmagasin som kommer ut 12 gånger per år.
QX riktar sig till en Gay- & Gayvänlig läsekrets. QX är inriktad på nöjesjournalistik & livsstilsorienterade ämnen.
Upplagan är ca 31 000 ex, varav ca 19 000 distribueras i Stockholm med omnejd. Merparten av upplagan distribueras i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö men QX delas även ut i övriga landet. Digital distribution sker via appen Tidningen QX.

Tidningen är gratis och distribueras via butiker, hotell, caféer, klubbar, museer med flera lättillgängliga platser ‘på stan’.
Både stora varumärken och mindre så kallade community-företag väljer att annonsera i QX.
Exempel på kunder är Viking Line, KLM, Gymgrossisten, Scandic, Elon, Ving, Agria, Göteborgs Operan, Kgl Dramaten med många flera.

Tidningen går också att läsa i sin helhet på nätet här.


Prislista 2020

Välkommen att kontakta

 

Annonsvilkor 2020

Priser
Samtliga annonspriser är inklusive reklamskatt och exklusive moms. För begärd placering tillkommer 20%. Bilagor offereras separat.

Rabatter
6 st införanden ger 15 % rabatt.
12 st införanden ger 25% rabatt.

Annonspaket
QX Förlag ger även ut; QX.se, Qruiser.com, QX GayMap och arrangerar en rad event. Tala gärna med våra annonssäljare hur Ni på bästa sätt kan nå ut till våra läsare. Annonspaket offereras på kundens begäran.

Teknisk info
Filformat: Tryckoptimerad pdf version 1.4 eller senare. Färger: Endast 4 färger (CMYK) Färgmängd: Färgbilder ska separeras med icc-pro l MMP_Bestr_320_95_v2 alt lämnas i RGB läge. Bilder: Färg-och gråskalebilder 300 dpi Streckbilder (bitmapp) minst 1000 dpi Typsnitt: Alla typsnitt, även logotyper ska inkluderas. Truetype typsnitt accepteras ej

Upplaga: 31 300 (RS-kontroll 2019) ex distribuerade på ca 300 platser.

PDF: Nedladdningar av QX via QX.se Aktuell statistik kan lämnas på begäran.

Distribution: Egen/Stockholm, Bring/Skåne, Bring/Göteborg,

Format: 235X300mm
5 mm utfall.

Leverans: [email protected].

Villkor
Annonsbeställaren är ansvarig för att levererat material är av sådan kvalitet
att återgivningen i tryck är god. Tidningens ansvar för fel vid införande av annons är begränsat till högst nedsättning av annonskostnaden. Anmärkning på införda annonser ska göras inom tre dagar, mot faktura åtta dagar. För insänt annonsmaterial ansvaras ej. För att införande av annons ska ske måste alla tidigare fakturor vara betalda. Betalningsvillkor är 20 dagars netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 24%. Påminnelseavgift uttages med 45 kronor per påminnelse och faktureras separat. Avbokning av beställda annonser ska ske senast 14 dagar före materialdag. För uteblivet annonsmaterial debiteras överenskommet annonspris.

Med reservation för eventuella ändringar.

Välkommen att kontakta