QX har tema kärlek i numret som ligger ute nu så vad passar väl bättre än att göra en historisk tillbakablick på parnerskapslagen. Den svenska partnerskapslagen infördes den 1 januari 1995 och motsvarade i princip äktenskapet med ett fåtal undantag. Men en mycket viktig skillnad var att partnerskap ”enbart kan ingås inför en civil myndighet”, religiösa partnerskapsceremonier var inte juridiskt giltiga. När riksdagen röstade om partnerskapslagen var det oväntat jämnt: 171 mot 141, där Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade för. Av de övriga partierna var det bara Folkpartiet som röstade för registrerat partnerskap. Däremot röstade en majoritet av de borgerliga riksdagsledamöterna emot förslaget. Bland moderaterna var det endast två ledamöter som röstade för förslaget, en av dem var den senare moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt.
Den 1 februari 2003 gavs registrerade partner rätt att få gemensam vårdnad om barn och att bli adoptivföräldrar och sedan den 1 juli 2005 har kvinnor som lever i partnerskap också möjlighet att få tillgång till assisterad befruktning. Dessa båda lagändringar ledde till att det i princip rådde full likställdhet mellan partnerskap och äktenskap.
Den 1 april 2009 beslutade riksdagen att äktenskapsbalken skulle ändras så att även två personer av samma kön kan ingå äktenskap. Och partnerskapslagen upphävdes. De par som hade ingått registrerat partnerskap före lagens upphävande, den 1 maj 2009, kan dock fortsätta att vara registrerade partner om de vill. De som i stället önskar vara gifta har möjlighet att omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en anmälan eller genom vigsel. Beslutet stöddes av sex av riksdagens sju partier. Endast Kristdemokraterna röstade nej till förändringarna.