Det skriver tidningen Mitt i efter att ha tagit del av en studie gjord på patienter som sökt hjälp på Södersjukhuset i Stockholm.

I vissa av fallen har det till och med krävts bukkirurgi för att ta bort föremålet, och detta har då gjort att patienten fått leva med stomipåse. Läkare ser så allvarligt på detta att de föreslagit att det införs en säkerhetsstandard för sexleksaker. SIS, Swedish Standards Institute, kontaktades, och projektet har redan finansierats ett år framöver.

Men det stora problemet är egentligen inte just sexleksakerna utan andra föremål. Hela 59 procent av föremålen som patienterna sökte hjälp för att ha fört upp var saker som ljus, flaskor och olika livsmedel.
Och i ungefär hälften av dessa fall var läkarna tvungna att bedöva patienten för att få ut föremålet ut rumpan.

Medelåldern bland patienterna var 41 år, och tre av fyra var män.