I början av mars fick Eriksdalsskolan sin hbtq-certifiering av RFSL. Certifieringen innebär anställda inom en verksamhet ska få en ökad kunskap om vad hbtq innebär, och dessutom påbörja ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö utifrån ett hbtq-perspektiv.
Certifieringen var ett självklart steg enligt Tomas Söber, kökschef på Eriksdalsskolan, som tillsammans med rektor Happy Hilmarsdottir, var ledande faktor i beslutet att kontakta RFSL för certifieringen.

­­­­– Vi har i många år haft ett stort engagemang hbtq-rättigheter. Det har att göra med att vi har mycket personal som är öppet hbtq och dessutom har en hbtq-grupp för elever att kunna diskutera den här typen av frågor, berättar Tomas.

Utbildningen för att certifieras tar i snitt fem månader och består av workshops, kurstillfällen och gruppmöten. Tomas menar att skolan kommer att bära certifieringen med stolthet, men också använda den som ett verktyg att kunna förbättra samhället med.

– Jag skulle vilja säga att vi ser mycket onödigt hat som kommer från okunskap. Det är viktigt att belysa hbtq-frågor och låta folk ta plats. På så vis förebygger vi fördomar och normaliserar.

Hur kommer eleverna märka skillnad?
– Vi vill skapa en helt annan öppenhet, hur man uttrycker sig i klassrummet bland annat. Vad man än pratar om så ska alla kunna relatera och få ta plats. Det är en attitydförändring och ett ännu bättre normkritiskt tänk. Vi satsar på litteratur och läromedel där hbtq-personer får lysa och synas och och inte bara kärnfamiljen ges som exempel.
Han fortsätter:
– Ny personal kommer få information om hur vi jobbar på skolan så att alla får in det här i det praktiska dagliga arbetet.

Den 9 mars fick skolan certifieringen klar efter att 180 anställda fått gå igenom utbildningen för hbtq-certifiering.
– Vi firade detta genom att hissa vår Pride-flagga som vi använder vid skolavslutningar. Nu är det på papper, nu kan vi stå stolta och säga att vi står för det här och vi vet vad vi pratar om, avslutar han.