Sonson i protestaktion

Mohanda Gandhis sonson Arun Gandhi uttalar sig för första gången om homosexualitet, i den amerikanska gaytidningen The Advocate, den 20 juni, berättar han om sitt engagemang mot den amerikanska metodistkyrkans ställningstagande i homofrågor.
Vid kyrkans generalförsamlings möte i Cleveland den 10 maj, deltog han med 200 andra i en protest ställningstagandet att ”homosexualitet är oförenligt med kristen lära”. Kyrkan beslutade också att upprätthålla sitt förbud för medlemskyrkor att välsigna samkönade förhållanden och att godkänna sexuellt aktiva homosexuella präster.
Protesten utanför kyrkan genomfördes helt i linje med Gandhis lära om icke-våld.
Att hans sonson deltog i protesten beror på vänskappen med pastor Mel White, som organiserat protesten.
– Jag mötte honom i Indien, berättar Gandhi. Jag har alltid motsatt mig all form av diskriminering. Jag upplevde detta personligen när jag levde i Sydafrika så jag vet hur fruktansvärt det kan vara.
Gandhi berättar för the Advocate att det finns utbredd homofobi i Indien, men han menar ändå att hinduismen trots allt är en liberal religion.
– Jag har inte studerat de religiösa texterna, säger han. Hinduismen är baserad på tron. Det är därför vi har nära 50 000 olika bilder av Gud. Hinduismen handlar om att söka sanningen, inte att anse sig besitta den.
Vid protesten i Cleveland pratade Gandhi, förutom om diskriminering, även om antivåld och hur man söker fredliga lösningar på konflikter.

http://www.advocate.com

Källa: the Advocate

Publicerad: 2000-07-01 21:38:58