QX.se är en digital tidning som ges ut inom ramen för svensk tryckfrihetslagstiftning. Det innebär att tidningen QX har en ansvarig utgivare, Jon Voss.

När det gäller insamlandet av personuppgifter och vårt skydd av användares integritet rör det i första rummet dig som är medlem, prenumererar på tidningen, har guldmedlemskap på Qruiser och/eller handlar i QX Shop.

De uppgifter QX Förlag samlar in är dels de du själv lämnar till oss vid köp och din egen registrering till de tjänster som så kräver. Det kan handla om e-mailadress, namn, personnummer, adress, telefonnummer. När du använder tjänster samlas även information om din användning så som ditt operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare. Använder du platstjänster så sparas informationen så att du exempelvis kan få information anpassad till var du befinner dig.

QX Förlag delar inte med sig av den information vi får in till någon tredje part. Gällande utskick per mail hanteras det av QX Förlag, inga mailadresser eller andra personuppgifter lämnas ut, säljs eller bytes med tredje part. Om du inte önskar utskick per mail eller post kan du enkelt ange det genom en knapptryckning.
I händelse av allvarlig brottslighet kan information ges till svensk polis om de så begär.

I händelse av missbruk av våra medlemstjänster, inkluderat forum och regelbrott, kan vi baserat på det sätt våra tjänster använts på avsluta medlemskap och kundrelation. Detta för att upprätthålla säkerhet och motverka kriminalitet på nätet.

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt för att vi skall kunna utföra de tjänster som dessa sparats för. Dina personuppgifter tas bort eller görs anonyma när de inte längre är relevanta.

Du har enligt lag rätt att få ett så kallat registerutdrag där de personuppgifter vi har sparat anges. Du kan när du så önskar be oss uppdatera eller ta bort de personuppgifter vi har sparade.

Vi använder cookies – för mer information ber vi dig läsa den informationssidan.

Om du delar, kommenterar och gillar material från QX.se genom andra social medier så överförs information så som datum och tid för din interaktion, internetadressen du just besöker, IP-adressen, webbläsaren och operativsystemet du använder och ditt användarnamn och de uppgifter som krävs på det social mediet du delat till. Exakt vad kan du se hos respektive social media som själva styr sina krav.

Du når QX Förlag AB genom att kontakta oss på adressen: QX Förlag, Personuppgiftsansvarig, Box 17 218, 104 62  Stockholm, Sverige. Telefon vxl, 08 720 30 01. Du kan även maila oss på [email protected]