Mir Abbas Safari tog sitt liv den 29 maj genom att hänga sig i en tråd från kläder och en filt. I hemlandet Afghanistan dit han skulle utvisas väntade med all säkerhet döden. Där hade han, enligt sina redogörelser till myndigheterna, redan som barn utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin homosexualitet. Efter flykt som barn till Iran utsattes han där för nya övergrepp och lyckades efter att ha försökt leva som homosexuell i Turkiet ta sig via Tyskland till Sverige.
– Han växte upp hos sin farbror och han berättade att han kände sig som den som katten släpat in, berättar Lotta, en av de personer i Sverige han hade kontakt med.
Idag är hon ledsen och uttrycker, trots sina många engagerade insatser, frustration över att hon inte lyckades nå längre. Men mest frustrerad är hon över de hårdnackade myndigheterna.
– Han har haft ett fruktansvärt utanförskap, säger Lotta och lägger till.
– Hur får det vara så i Sverige att man sätter sjuka människor i häktet, det sämsta stället på jorden. Det har varit ett fruktansvärt nermalande av en människa.

Bara drygt två veckor efter självmordet gjorde Europarådets kommitté mot tortyr ett oannonserat besök på häktet i Gävle. Senare i november presenteras rapporten för regeringen. En preliminär rapport har visat att kommittén är kritisk till att flyktingar hålls i förvar som kriminella då de istället behöver vård och behandling.

Enligt lokala medier i Gävle som skrev om fallet fick Mir Abbas Safari tillsyn varje kvart, häktena får inte ha så kallad sekundövervakning. Ingen vårdare eller sjukvårdspersonal på häktet kan misstänkas för tjänstefel. Mir Abbas Safari fick vård direkt vid upptäckten, det hjälpte inte. Några timmar senare var han död. Då hade han förvarats på häktet i 67 dygn.

Mir Abbas Safari liv kantades av stora umbäranden. Då han inte flydde från hemlandet som vuxen och myndigheterna upplevde hans redogörelser om hot och förföljelse som överdrivna bedömdes han som mindre trovärdig. Han har uppgett flera identiteter och av rädsla för repressalier vid ett tillfälle inte berättat grundorsaken till förföljelsen, sin homosexualitet. Det var först efter att han i Norge, i sökandet efter en annan fristad, mött en iransk kvinna som han förstod att han kunde berätta om att han var homosexuell.

För fyra år sedan försökte han i desperation ta livet av sig genom att tända eld på sig själv i en klädkammare i ett bostadshus som fungerade som flyktingboende och han dömdes till fängelse för grov mordbrand, dock kom ingen person till skada. Han satt på rättspsyket i 3,5 år och hans läkarintyg berättar om total ensamhet och en känsla av övergivenhet. Hans dom ledde till att handläggarna på Migrationsverket använde en paragraf i utlänningslagen som ger myndigheten rätt att placera personer i häkte om de kan vara en fara för sig själva eller andra. En händelse som förmodligen påverkade då Migrationsverket tog sitt avvisningsbeslut.

Sverige har kritiserats efter att flera intagna på häkten tagit livet av sig i väntan på utvisning. Personal på landets fängelser och häkten har fått utbildning efter kritiken, det har ändå inte hjälpt. Utbildningen behöver förbättras, hävdade FNs människorättskommitté då Ekot granskade självmorden på häktena i våras.
Personer som mår dåligt och är självmordsbenägna på grund av sin livssituation förvaras som grovt kriminella i väntan på utvisning, menar Stig-Åke Petersson flyktinghandläggare på RFSL. De hålls inlåsta i små celler och har en mycket begränsad rörelsefrihet.

– Det är nästintill en totalisolering.

Föreningen Afghanistansolidaritet riktar i ett uttalande skarp kritik till regeringen:
Å ena sidan för Sverige krig i Afghanistan, å andra sidan säger det åt flyktingar från kriget att det inte råder konflikt i landet. Dessa hycklande motsägelser har kommit till vägs ände.
Föreningen anser att ”de miljardslukande trupperna” i Afghanistan ska kallas hem och att pengar iställlet ska läggas på civilt bistånd och en human flyktingpolitik. Migrationsminister Tobias Billström, (m), får tummen ned och bör avgå enligt organisationen.

Tobias Billström skriver i en mejlkommentar till QX att häktesplacering av förvarstagna ska ske restriktivt och bara när personen i fråga utgör en fara för andra eller sig själv på det ordinarie förvaret.
– Regeringen har redan tillsatt en utredning som ser över förvarsverksamheten och om utredningen kommer fram till att vi behöver göra förändringar är jag inte främmande för det. Utredningen ska lämna sitt förslag i sommar.
Migrationsministern träffade Europarådets tortyrkommitté vid besöket Stockholm. Kommittén berättade om sitt besök i Gävle och han förklarade regeringens syn och att en utredning redan pågår.
– Kommittén visade förståelse för den svenska hållningen, uppger Billström.

Fakta
Omkring 300 personer söker årligen asyl i Sverige på grund av homosexuell läggning, enligt Migrationsverkets uppskattning. Någon officiell statistik finns inte på beviljade och avslagna ansökningar. Av de fall som RFSL:s flyktinghandläggare i Stockholm känner till får två tredjedelar bifall och en tredjedel avslag.
Källa: Dagens Nyheter

Mir Abbas begravning
Wolther Planck, ställföreträdande socialchef i Gävle kommun, bekräftar att Mir Abbas Safaris kropp ännu inte är begravd trots att Mir Abbas tog sitt liv den 29 maj. Han menar att omständigheterna i ärendet medfört att begravningen dragit ut osedvanligt länge på tiden. Så här länge brukar det inte ta och han beklagar det.
Enligt begravningslagen ska stoftet efter en avliden kremeras eller gravsättas snarast möjligt, senast två månader efter dödsfallet. Skatteverket får medge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det.
Enligt Wolther Planck har inga anhöriga i hemlandet gjort anspråk på att få hem kroppen. Att få den hemfraktad är mycket kostsamt.

– Det fanns olika uppfattningar bland hans vänner och bekanta i Sverige, var han skulle begravas. Sedan uppstod det meningsuppfattningar om hans religionstillhörighet, om han var kristen eller muslim och vilken inriktning där.
För att reda ur detta har Gävle kommun kontaktat afghanska ambassaden för att bringa klarhet. Då beskedet kommer ska han begravas på en kyrkogård i Gävle kommun, socialtjänsten bekostar begravningen. Tills dess vilar Mir Abbas Safaris kropp i ett kylrum.

Ett nödrop skrivet av Lotta, en av de som försökte hjälpa Mir Abbas, kort innan han tog sitt liv:
”Det sitter en kille i häkte i Gävle. Han ska utvisas i dagarna. Han är homosexuell. Han utsattes för grova övergrepp i Afghanistan. Han lämnade landet vid 10 års ålder. Han har levat i Iran och blivit väldigt utsatt där också. Han försökte leva som homosexuell i Turkiet och kom via Tyskland till Sverige. Berättade en osann historia… och fick avslag. Han gjorde en förtvivlans resa till Norge och kom tillbaka och berättade sin riktiga historia! I Norge förstod han att man kunde säga att man var homosexuell.

I Sverige har han – efter alla avslag- satt eld på lägenheten. Lägenhet med andra asylsökande, du vet. Han överlevde, ingen annan skadades. Han dömdes för mordbrand. Satt inne på rättspsyk i 3,5 år. Läkarintyg om hans totala ensamhet, känsla av övergivenhet.

Avslag….. ingen psykisk störning …… inte trovärdig……. inte vuxen man när han lämnade Afghanistan…. överdriven rädsla om hot och förföljelse…. angivit flera identiteter….

Jag fick prata med honom igår. Han har varit försvunnen i nästan två veckor. Han anmälde sig till Gränspolisen eftersom han ville ha slut på sin situation. Full och dum. Han sattes i häkte. Satt i kalsongerna i två dygn i häktet i Sundsvall. Skickades till Härnösand, till Umeå, till Härnösand, till Gävle. Och nu sitter han på häktet i Gävle.

Han har gjort flera självmordsförsök under åren, senast 24 dec 2008. Han medicinerar. Han är rätt förtvivlad. Igår sa han att han inte tänker ta död på sig i häktet, men han står inte ut där. Han tänker döda sig när han kommer till Afghanistan. Innan någon annan hinner göra det….

Har du kunskap om homosexuellas möjligheter i Afghanistan?

Har du någon att tipsa om?

Jag har pratat med ombud – som inte bestämt om han agerar eller ej.

Jag har pratat med Rättspsyk och blivit uppläxad för jag vet-inte-vad.

Har pratat med Friskvården och kontaktperson på häktet i Gävle. Resultat att jag fick prata med killen själv.

Har också pratat med UNHCR.

Skickade nyss en e-post till Afghanistankommittén.

Jag har samlat allt material jag kan hitta på LIFOs (MIGs vägledande beslut om Iran, UDrapport, andra rapporter med text om homosexuella)

Det finns några läkarintyg från Rättspsyk. Efter utskrift från Rättspsyk har han aktivt sökt hjälp hos sjukvården – men fått gå eftersom det inte varit akutvård.

Vem mer kan man kontakta?

Har du uppslag?

Förvarsombudet säger det är dödsbråttom – killen har varit i fängelse/rättspsyk – man kommer försöka utvisa honom mycket snart.

Tacksam för tusen uppslag….397 räcker….”

Mir Abbas Safari hittades hängd i Gävle häkte klockan 13.25 den 29 maj 2009. Ett långt liv, fyllt av övergrepp och desperation tog därmed slut.