Liberalkatoliker positiva till homoäktenskap

– Berätta mer om er syn på samkönade äktenskap och hur ni har resonerat?
– Vi har inte haft någon större diskussion om just det utan snarare hur vi ska förhålla oss till äktenskapet mellan samkönade par jämfört med traditionella äktenskap. Det finns fortfarande kulturella/geografiska områden där tanken är främmande, exempelvis Afrika, Sydamerika, USA med flera Men diskussionen var inte svår, vi visste att vi inte ville göra åtskillnad. Vi hade en bred diskussion, men ett enhälligt beslut.

– Vad är din åsikt till att Svenska kyrkan nu sagt ja till samkönade vigslar?
– Jag är glad för det, men ser att det finns en intern splittring. Många vet inte hur det ska hantera detta och har inte diskuterat frågan tillräckligt. Det handlar om att föra mer djupgående diskussioner. Jag hoppas att de kommer tillrätta med det. Vissa delar av Svenska kyrkan har också en rädsla för konsekvenser från utländska kyrkor exempelvis i allmänkyrkligt samarbete.

– Vad tycker du om att enskilda präster kan avstå från att viga samkönade par?
– Så som lagen är utformad är det en naturlig konsekvens. Hade lagen varit utformad på samma sätt för kyrkliga vigselförättare som för borgerliga vigselförättare hade det inte gått för enskilda präster att säga nej. Jag vill dock tillägga att ingen präst i Liberala Katolska Kyrkan har uttryckt att de tänker neka.

– Vad skulle du vilja säga till de religiösa samfund som fortfarande tycker det är oacceptabelt med samkönade äktenskap?
– Till en stor del har jag förståelse och respekt för åsikten. Det handlar om en kulturellt grundad åsikt, men jag hoppas att det sker en förändring. Homosexualitet är ju ingenting nytt, det har alltid funnits och homosexuella har alltid marginaliserat, kränkts på alla sätt. Det finns ingen anledning att också göra det med religiösa undertoner. Det är olyckligt att använda Gud som slagträ och ge sig på dem som också själva har en religiös tro. I grund och botten är det ingen skillnad, det måste vi acceptera.

Liberala Katolska kyrkan genomföra en kyrklig vigsel redan innan Sverige i våras införde en könsneutral äktenskapslagstiftning. Maj-Briht och Helle Bergström-Walan ingick äktenskap i kyrkan på Stora Essingen i Stockholm.
Maj-Briht och Helle firar bröllops- och födelsedag


Fakta Liberala Katolska Kyrkan
Liberala Katolska Kyrkan är ett litet kristet samfund inom en katolsk kyrklig tradition men med påtaglig frihet för sina medlemmar att tolka bibel, liturgi och kyrkans tradition och lära.

Kyrkan har funnits i Sverige sedan 1925, har två biskopar, sju präster och tre diakoner verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala, Lund, Norrköping, Göteborg och Gullspång.

En av biskoparna och flera av prästerna är öppet homosexuella. Kyrkan har kvinnliga präster och diakoner.
Den första vigseln av ett par av samma kön enligt den nya äktenskapslagen ingicks i Liberala Katolska Kyrkan i juli i år.
Källa: Liberala Katolska Kyrkan
Hemsida: www.lkk.se