The Joint United Nations Programme on Hiv/Aids (UNAIDS) researcher Erik Lamontage har presenterat en studie som visar att de länder som har förtryckande lagar mot hbtq-personer är förlorare även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Siffran är framtagen genom att mäta hur mycket medlemmar i hbtq-communityt skulle kunna bidra med om de hade fått tillgång till utbildning och anställning. Även om siffran redan nu är enorm så är det troligt att den egentligen är ännu högre, eftersom statistik från vissa grupper är begränsad.

– Kostnaden som andel av BNP är oproportionerligt mycket högre på platser med homofobiska inställningar, säger Lamontage till Humanosphere och pekar på länder i Mellanöstern och Nordafrika.

Han skapade även ett verktyg för att kvantifiera hur diskriminerande lagar och socialt utanförskap påverkar tillväxten, vilket han kallar för ”Homophobia Climate Index”. Förhoppningen är att verktyget ska få makthavare att se värdet i hbtq-communityt.

– De regeringar som är ogenomträngliga med argument om mänskliga rättigheter kanske är mer mottagliga för ekonomiska argument, säger Lamontage.