På Stockholm Prides hemsida kom det korta meddelandet med rubriken ”Haydar Adelson entledigad”. QX har pratat med den nu före detta ordföranden för att få klarhet i beslutet.

Varför slutar du som ordförande för Stockholm Pride?

– Stockholm Pride är en fantastisk festival och en viktig katalysator i svensk HBTQ-rörelse. Organisationen har en del utmaningar som behöver tas hand om för att spegla samtidens behov.

– Tyvärr har det varit en uppförsbacke att genomföra enligt min mening de nödvändiga förändringarna. Utmaningarna för Stockholm Pride är inte längre av ekonomisk natur. Utmaningarna handlar om att skapa en långsiktig organisatorisk stabilitet och förnyelse och det kräver en vänlig kultur som är öppen och transparens för förändringar.

– Hbtq-communityt har inte samma behov som för tio år sedan, både när det kommer till underhållning och politiska frågor. Vi måste fråga oss om vi har något som är uppdaterat och speglar nutiden.

Hur länge har du funderat i  de här banorna?

– Jag meddelade styrelsen och valberedningen i november att jag inte ämnar kandidera vidare. Men sedan uppstod en del andra saker och jag valde att ta ett steg tillbaka. 

Hur togs det emot av styrelsen?

– En del av styrelseledamöterna har hört av sig och vi har en fin dialog. Och jag har fått så många fina meddelanden via sociala medier och en del volontärer har skickat blommor och kort. Det värmer!

Hur känns det att det blev en så kort period som styrelseordförande?   

– Det har gått nästan ett år och man sitter på ett år. Jag ser ingen prestige i rollen som ordförande, det är ingen karriärstege för mig och jag har redan mitt CV. Det är ett uppdrag och när jag känner att jag inte kan fullgöra mitt uppdrag, när jag inte kan tjäna organisationen och den kan inte heller tjäna på mig, så ska man ödmjukt tacka för sig och gå vidare.

Vad ska du göra nu?

– Jag har ju fortfarande mitt företag och mitt jobb, ordförandeskapet är ett ideellt uppdrag. Jag har annars fått erbjudanden att sitta i styrelser, partier och inbjudningar till att hålla HBTQ-föreläsningar runtom i landet. Men jag behöver vila först. 2017 har varit mitt livs bästa och tuffaste år.