2010 bestämde sig en man, som föddes med kvinnliga könsorgan att ansöka om att få byta sitt juridiska kön från kvinna till man, eftersom han lever som man. I blanketten där man ansöker om att byta juridiskt kön var han tvungen att kryssa i att han både ville byta juridiskt kön och steriliseras. Enligt könstillhörighetslagen från 1972 är man tvungen att ansöka om sterilisering samtidigt som man byter juridiskt kön.

Men mannen ville aldrig steriliseras, utan kände att han blev tvingad att gå med på steriliseringen. Så när han blir kallad till intervju till Socialstyrelsens Rättsliga råd inför deras handläggning av ansökan tar han tillbaka sin ”ansökan” om sterilisering. På plats blir han starkt ifrågasatt av några av ledamöterna i Rättsliga rådet

Vid årsskiftet 2010/2011 togs fallet upp i förvaltningsrätten i Stockholm. Domaren där bedömde att en tvångssterilisering var nödvändig, eftersom hon tyckte att man själv väljer att byta juridiskt kön. Men de tre nämndemännen som också avgjorde frågan gick på Diskrimineringsbyråns och den 30-åriga mannens linje och de fick alltså rätt i förvaltningsrätten.

Men Rättsliga rådet har valt att överklaga och det är nu klart att fallet ska tas upp i kammarrätten, trots att förvaltningsrätten redan beslutat att tvångssteriliseringar strider mot Europakonventionens mänskliga rättigheter som ger individen rätt till privatliv, familjeliv och integritet.
– Staten ska inte bestämma i sådana här frågor, det ska individen själv få göra, säger Kerstin Burman, som företrätt mannen och arbetar för Diskrimineringsbyrån i Uppsala.

Hon både tror och hoppas att kammarrätten i Stockholm kommer gå på samma linje som de tre nämndemännen i förvaltningsrätten och också de besluta att mannen inte ska tvingas sterilisera sig. Domen kommer att bli avgörande, eftersom inget liknande fall i svensk historia har tagits upp. Hittills har fallet tagit mer än två år. Alla riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna, vill att kravet om tvångssterilisering ska tas bort. I Europa ser det lite olika ut vad gäller kravet om sterilisering. Tyskland och Italien har bestämt att man inte ska behöva steriliseras.
– Man vill att Sverige ska vara ett föregångsland. Sverige var det första landet i världen som fastslog rätten till juridiskt könsbyte. Men lagen om tvångssterilisering är från 72, så den behöver ändras.

Kerstin Burman hoppas på ett positivt besked.
– Vi sökte länge efter någon som inte ville sterilisera sig och som kunde driva målet med oss. Men det var bara en person som ville. Det kan man förstå, för man är i händerna på sin utredare och man vill inte bli ifrågasatt. Om kammarrätten ger oss ett positivt besked kan mannen äntligen leva det liv han lever fullt ut och slippa bli outad genom att visa ett legg som säger att han juridiskt är en kvinna.