”Omar Mustafa är ingen bra representant för oss muslimer”

Det har stormat rejält kring Omar Mustafa, som efter all kritik ombads lämna sitt uppdrag i Socialdemokraternas partistyrelse. Kritiken gäller att han har bjudit in talare med antisemitiska och homofoba åsikter, i sin roll som ordförande för Islamiska förbundet och som generalsekreterare för Sveriges unga muslimer.

Flera socialdemokrater krävde hans avgång och Hbt-Socialdemokraterna tycker att det är olämpligt att Omar Mustafa är ordförande för Islamiska förbundet, som inte står för samkönade äktenskap.

Men så här i efterhand har också flera varit kritiska till Socialdemokraternas hantering av Omar Mustafa och några har sagt att islamofobi är den egentliga anledningen till att han nu lämnat sina politiska uppdrag.

På Svenska Dagbladets debattsida skriver 29 socialdemokrater att Omar förtjänar en ursäkt. Det tycker dock inte Ardeshir Bibakabadi, som är troende muslim och homosexuell.
– Det är bra att han har avgått. Han var ingen god förebild och representerar inte oss muslimer. Man måste kunna inkludera alla muslimer, oavsett läggning, kön och ursprung.

Han menar att det är känt sedan länge att Omar Mustafa bjudit in imamer, som tydligt tar ställning mot homosexuella.
– De uppmanar till häxjakt på oss bögar.

Vad säger du om Ardeshir Bibakabadis uttalande?
– Jag respekterar hans åsikt. Hans erfarenhet är viktig. Min bild av Islamiska förbundet är att medlemmarna där har lång väg att gå i homofrågan. Men jag ser hellre en socialdemokrat som ordförande i förbundet, än en väldigt konservativ person, säger Peter Weiderud, Socialdemokrater för tro och solidaritets ordförande.
– För många muslimer har det inte ens varit möjligt att diskutera hbtq-frågor och även kristna har ju fått arbeta med hbtq-rättigheter.

Omar Mustafa själv menar att det sänder en dålig signal till Sveriges muslimer att han har fått lämna partistyrelsen.
– Som muslim ska man behandlas med samma måttstockar som alla andra. Yvonne Ridley och Azzan Tamimi, som sägs ha antisemitiska åsikter och som har bjudits in av Islamiska förbundet, har också bjudits in av UD, Palmecentret och min egen organisation. Men det är ingen som har ifrågasatt det, säger Peter Weiderud.

Är det här ett tecken på islamofobi?
– Det är ett starkt ord, men många har använt det. Det finns mycket okunnighet om islam och Omar ska inte vara tvungen att välja mellan religion och politik. Det har aldrig jag som kristen behövt göra, säger Peter Weiderud.
– Det kanske inte var det i det här fallet, men det är viktigt att komma ihåg att du många gånger behandlas annorlunda om du kommer från ett muslimskt land, säger Ardeshir Bibakabadi.

Hur ska man göra islam mer förenligt med hbtq?
– Det är viktigt att föra en dialog och att Hbt-Socialdemokraterna och muslimerna i vårt parti samtalar med varandra, säger Peter Weiderud.
– Man måste våga ifrågasätta religionen och stå upp för allas lika värde. Vi invandrare trakasserar varandra. Man riskerar att bli dubbelt utsatt, både av sina landsmän och av det nya samhället. Homosexuella ska inte behöva hålla sig utanför samhället och inte heller behöva byta religion. Gud älskar alla, säger Ardeshir Bibakabadi.

Tidigare artiklar: Omar lämnar sina uppdrag,
Hård kritik mot Omar