Hatbrotten minskar enligt ny undersökning

Antalet anmälningar med hatbrottsmotiv har minskat med sex procent sedan 2008. Statistiken visar på att hatbrotten mit homo-, bi- och heteropersoner har minskat med 32 procent de senaste fem åren.
de senaste fem åren

– Antalet anmälningar under 2012 är i princip oförändrade sedan 2011 då 5 490 identifierade hatbrott anmäldes, säger Carina Djärv, utredare på Brå. Däremot har anmälningar med homofobiska motiv minskat under de senaste åren. Det kan tyda på en minskning av homofobiska hatbrott i samhället eftersom polisens satsningar borde ha lett till fler identifierade anmälningar, men samtidigt har acceptansen för homosexualitet ökat i samhället under senare år.

Av polisanmälningarna från 2012 uppskattar Brå att knappt 5 520 polisanmälningar innehåller ett identifierat hatbrottsmotiv. Av dessa bedömdes:

72 procent (3 980 anmälningar) ha främlingsfientliga/rasistiska motiv.
13 procent (710 anmälningar) ha homofobiska, bifobiska eller heterofobiska motiv.
6 procent (310 anmälningar) ha islamofobiska motiv.
5 procent (260 anmälningar) ha kristofobiska och andra antireligiösa motiv.
4 procent (220 anmälningar) ha antisemitiska motiv.
1 procent (40 anmälningar) ha transfobiska motiv.