Barn till samkönade par mår toppen

Världens största granskning kring hur barn med samkönade föräldrar har sammanställts, och resultaten är lovande för HBT-grupper. Studien visar nämligen att barn med samkönade föräldrar mår minst lika bra som resten av populationen. På punkten hur bra familjen kommer överens fick HBT familjer högre poäng än heterosexuella familjer.

Motståndare tystas
Enligt nyhetssajten Iacknowledge påvisar motståndare till samkönade barnfamiljer ofta att dessa barn mår mycket sämre än tillsammans med en mamma och pappa. Men undersökningen som samlat in data från 500 barn över hela Australien talar ett annat språk.

Iacknowledge understryker också att detta är en milstolpe för samkönade par, och att undersökningen ger klara besked kring sådant som folk endast kunnat spekulera om tidigare.

I undersökningen tittade man bland annat på självförtroende, känslomässigt beteende och tiden som barnen spenderade med sina föräldrar.