Den öppna folkkyrkan är en viktig del av den svenska modellen, där alla människors lika värde ska vara en självklarhet. För oss är det viktigt att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar, inte bara för dem som ofta deltar i gudstjänstlivet, utan alla som bor inom församlingen. Mot det synsättet står en annan inriktning där kyrkan istället ska sluta sig från omvärlden och rikta sitt fokus inåt. Det finns de som ifrågasätter människors lika värde och rätt och där rätten för varje individ att finnas helt och fullt ifrågasätts. En kyrka där homosexuellas rättigheter inte respekteras, där kvinnors och mäns lika värde ifrågasätts och där de många medlemmarnas röster inte blir hörda. 

Med vaga formuleringar antyder Kiruna Pride att vi socialdemokrater har bytt ståndpunkt. Vi har under många år aktivt drivit frågan om giftermål mellan samkönade inom Svenska kyrkan och där har vi inte bytt fot!

Socialdemokraterna styr idag tillsammans med ytterligare en nomineringsgrupp och frågan om midnattsmässa i samband med Kiruna Pride har inte behandlats i kyrkorådet utan är en fråga för kyrkoherden. Det är ledsamt att ett enskilt uttalande styr Kiruna Prides bild av socialdemokratiska kyrkopolitiker i Kiruna när inte kontakter tagits med socialdemokratiska företrädare eller att vi fått ta del av samtalet innan utspelet.

Att Kiruna Pride några dagar före valet väljer att gå ut och kritisera den enda nomineringsgrupp som står upp för att äktenskap mellan samkönade inte ska vara en samvetsfråga är märkligt och att orättvist angripas från Prideföreningen känns för oss djupt sorgligt.