Kyrkovalet, eller snarare kyrkovalen, brukar väcka liten uppmärksamhet med få av de röstberättigade som deltar. I år har framförallt Sverigedemokraternas satsat utöver det vanliga och hoppas öka från valet 2013 då de fick strax under 6%. Partiet har liksom Centern en valbudget på dryga miljonen, att jämföra med de övriga nomineringsgrupperna som enligt DNs listning satsat maximalt några hundra tusen vardera upp till 800 000. Med ca 13% som röstade vid förra valet, är det relativt lätt att påverka utgången genom kampanjer.

I synen på samkönade par, homosexualitet och kvinnoprästmotståndares ställning, några frågor som är markörer för en bokstavstrogen eller som sägs i denna valperiod, en ”klassisk” tolkning av Bibeln, den kristna lärans och kyrkans roll så finns två tydligt särskiljande grupperingar. En med teologisk och en med politisk utgångspunkt. Två grupperingar som också har det gemensamt att de tydligt betonar vikten av att Svenska kyrkan solidariserar sig specifikt med kristna som förföljs i världen och kristna som är flyktingar i Sverige, ett ställningstagande som innebär en kritik av att den nuvarande ledningens internationella arbete, religionsdialog och flyktingarbete.

De ”klassiska” nomineringsgrupperna är i dessa sammanhang:
Frimodig kyrka som efter att ha kraftfullt ha motsatt sig samkönad kyrklig vigsel nu valt att arbetar för att samhället skall införa en civilrättslig vigsel, kyrkan avsäga sig vigselrätten och endast välsigna borgerligt ingångna äktenskap. Partiet säger att det ”står för vanlig, klassisk kristendom” och har den väl-, eller ö-kände, kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl som topp på en valsedel, liksom journalisten och debattören Göran Skytte på en annan.
Till denna åsiktsriktning hör även partiet Sverigedemokraterna som aktivt har motarbetat samkönade äktenskap, såväl borgerliga som kyrkliga, men som nu valt att betona vikten av att de som motsätter sig kvinnopräster och samkönad vigsel inte ”ska frysas ut”. Partiets fokus ligger på att motarbeta en ”vänsterliberal” utveckling, vill se en ”offensiv” folkkyrka och har myntat sloganen: ”Vi vill se en kyrka i tiden, men inte av tiden,” som förtydligas med att den skall vara välkomnande men ”utan att trösklar sänks eller att tak höjs”. Till skillnad från Frimodig kyrka är Sverigedemokraternas ”klassiska” ställningstagande inte grundat i teologi utan partiet betonar att Svenska kyrkan är av betydelse för alla, troende eller ej.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan har inte en tradition av att stötta idén om att äktenskapet även kan omfattas av samkönade par. Nomineringsruppen motsätter sig inte i valmanifestet detta men betonar att äktenskapet är mellan man och kvinna. Om de olika teologiska synsätten inom kyrkan skriver at att ”det är viktigt att den ena trosriktningen eller gruppen inte håller nere eller förtrycker den andra”. Nomineringsgruppen framhåller att kristendomen och Svenska kyrkan har en ”särställning” i Sverige.

Ett liknande ställningstagande gör Borgerligt Alternativ i Svenska kyrkan. De skiljer sig dock något från Kristdemokraterna dock i en av markörfrågorna genom att lyfta: ”Det är särskilt betydelsefullt att vi stöder kristna som lider av förföljelse.” Partiet betonar vikten av att särbehandling bland annat  på grund av sexuell läggning inte är godtagbart. Gruppen markerar erkännande av kvinnopräster i sin värdegrund, som för ovanlighetens skull varken innehåller någon formulering om ”familj” eller ”kärlek” dock betoning av ”mångfald”, ”frihet” och ”personligt ansvar”.

De nomineringsrupper som står bakom en kyrka med stärkt ställning för kvinnopräster och där samkönade par kan vigas i äktenskap, och som något förenklat kan beskrivas vilja utveckla en ”öppen” kyrka finns de inomkyrkliga grupperna Öppen Kyrka -en kyrka för alla, Växjöbaserade Vägen, Stockholmsbaserade Gröna kristna, liksom partierna Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet och de politiska nomineringsgrupperna Fria liberaler, Miljöpartister och Vänstern.

Dessutom finns POSK – partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – som samlar de som vill få bort partipolitiken från kyrkan, vare sig det handlar om renodlade partier eller nomineringsgrupper som är partipolitiskt knutna. De vill på temat ”mångfald och respekt” ha en kyrka där olika teologiska synsätt kan samsas, såväl de som vill viga samkönade par som de som inte vill, de som erkänner kvinnor som präster och de som inte gör det. Om du till exempel tycker att det är viktigt att Svenska kyrkan behåller kyrklig vigsel av samkönade par kan det vara klokt att kolla upp vad de som står på POSK-valsedeln tycker i den frågan innan du lägger din röst

Dessutom finns dessa lokala nomineringsgrupper som inte tydligt markerar ställningstagande i ”markörfrågorna”:
Kyrklig samverkan i Visby Stift har som huvudfråga att värna Visby stift. Trygghetspartiet har som bas i Skåne och driver i Kyrkovalet inte några uppenbara teologiska frågor eller lyfter förhållandet mellan ”klassisk” eller ”öppen”.

Kyrkovalet omfattar liksom i de allmänna valen tre nivåer. Val till lokala Kyrkofullmäktige, val till Stiftet och så valet till Kyrkomötet. Till Kyrkomötet är det i år totalt 15 nomineringsgrupper som ställer upp. Av dessa är fyra partier som även ställer upp i allmänna val, medan de övriga är olika kyrkliga sammanslutningar.

I det Kyrkomöte som nu skall väljas om har Socialdemokraterna varit den största gruppen med 73 ledamöter (29,37%), följt av POSK med 38 (15,26%), Borgerligt alternativ med 31 (12,57%), Centerpartiet med 30 (11,90%), Sverigedemokraterna med 13 (5,97%), Kristdemokraterna med 12 (4,76%), Frimodig kyrka med 12 (4,76%), Miljöpartister med 11 (4,69%), Öppen kyrka md 11 (4,63%), Vänstern med 4 (2,36%), Fria liberaler med 3 (3,29%) och övriga med totalt 13 medlemmar.

Svenska kyrkans hemsida för Kyrkovalet hittar du alla nomineringsgrupperna och deras profilering liksom länkar till respektive grupps hemsida.

Den 17 september är det val, men det är klokt att kolla upp vallokalernas öppettider. Normalt är det öppet endast mellan 18-20 på söndagskvällen. Du kan även förtidsrösta. Här kan du söka din vallokals öppettider.

Bor du i Stockholm så är ett hett tips att efter du röstat besöka Regnbågsmässan där Adrienne Riddez leder för första gången och där Kvinnokören Sapphonia uppträder. ”Enheten i Kristus” är temat.