–   Grattis Jesper till den enorma uppmärksamheten du fick för debatten med SDs Aron Emilsson i Aktuellt. Hur gick tankarna på plats i studion?
– Det är klart att man alltid är nervös inför en debatt eller annat framträdande. Däremot kände jag mig trygg i det budskap jag ville förmedla, att Sverigedemokraterna i grunden vill förändra svenska kyrkan till en reaktionär och exkluderande kyrka. 

En ny politiker-stjärna är född (glöm inte var du såg det först)!

Publicerat av Breaking News med Filip & Fredrik den 6 september 2017

–   Du har hamnat rejält i fokus inför valet. Hur har det påverkat dig?
– Jag känner att man får blickar på sig och glada tillrop på ett sett som jag inte fått tidigare. Dessvärre är ju Kyrkovalet ett val som inte så många känner till. Det påverkar såväl vilka frågor som hamnar i fokus som valdeltagandet. I ett val med lågt valdeltagande är det lätt för extrema grupper att få inflytande, därför är det viktigt att många går och röstar för att stå upp för att Svenska kyrkan ska fortsätta vara inkluderande och stå upp för öppenhet och solidaritet. 

–   S driver värderingsfrågor i Kyrkovalet. Hur sammanfattar du värderingarna ni står för i relation till SD och Frimodig Kyrka som bägge beskriver sig som förespråkare för en ”klassisk kristen tro” eller för de ”klassiskt konservativa”?
– Svenska kyrkan står redan i dag för en klassisk kristen tro. Vi bedriver en omfattande biståndsverksamhet, vi ger stöd för utsatta grupper i samhället och står upp för en kyrka där allas lika värde står i centrum. Sverigedemokrater och andra Trump-inspirerade reaktionära krafter har pratat om att kyrkan ska ”bota homosexuella”. De understödjer kvinnoprästmotståndare och vill göra stora omläggningar av kyrkans biståndsverksamhet. Det är inte ”klassisk kristen tro” för mig. Det är inte det som Svenska kyrkan traditionellt stått för. 

–   Det finns en växande kritik mot partiernas deltagande i Kyrkovalet. Vänstern, liberalerna och moderaterna är några som valt att inte ställa upp som partigrupp. Vad gör att ni, liksom för övrigt Centern, står fast vid att partier skall ställa upp i kyrkans val?
– Till att börja med vill jag säga att det ju är upp till Svenska kyrkans medlemmar att avgöra vilka som ska representera dem i församlingar, stift och kyrkomöte. Om Svenska kyrkans medlemmar hade föredragit att ha företrädare utan partipolitisk koppling så hade de ju inte röstat fram sådana kandidater i kyrkovalet. Vi är ungefär 6000 kristna socialdemokrater som är kyrkopolitiskt aktiva. För oss är de kristna budskapen om allas lika värde och rätt samma värderingar som gör oss till socialdemokrater.

 –   Vilka tre frågor tycker du är viktigast i årets Kyrkoval?
– Det är att stå upp mot diskriminering och för allas lika värde och rätt, att bevara kyrkan som öppen och demokratisk samt att Svenska kyrkan ska rycka upp sig och bli en av Sveriges bästa arbetsgivare.