Hur arbetar EKHO med Kyrkovalet?

– EKHO driver inga egna frågor inför Kyrkovalet även om såklart många av våra medlemmar är engagerade. Vi uppmuntrar våra medlemmar till att rösta på det alternativ som de finner står för en god politik för hbtq-personers liv och villkor i kyrkan.

Vilka frågor är särskilt viktiga ur i hbtq-perspektiv inför kyrkovalet? 

– På nationell nivå väljs ledamöter till Kyrkomötet, som är som Svenska kyrkans riksdag, och en fråga om såklart är aktuell är frågan om prästens väjningsrätt vid vigsel av samkönade par. Som det är nu behöver en enskild präst inte viga samkönade par, men varje församling ansvarar för att alla par som vill vigas ska få vigas. De par som bokar en vigsel ringer oftast en pastorsexpedition eller liknande, och de har vanligtvis koll på vilka präster att tillfråga som med glädje viger samkönade par. Det finns en motion inför höstens kyrkomöte att alla präster måste viga alla par, men jag har svårt att se att det egentligen löser problemet med präster som inte viger samkönade brudpar. Tidigare år har det inkommit motioner att det ska bli ett krav för prästvigning av nya präster att viga alla par precis som det krävs att man kan tänka sig att arbeta med präster av alla kön, och därigenom på sikt få en prästkår som viger alla par. Vi får se hur debatten utvecklas, men det är de som nu väljs som kommer påverka vilka beslut som tas.

På stifts- och församlingsnivå är det utbildning och inkluderande arbete som blir viktiga hbtq-frågor, och särskilt aktuellt är Regnbågsnyckeln! Det är en processmodell i hbtq-frågor som EKHO tagit fram i samarbete med Sensus som precis börjat erbjudas församlingarna. Att satsa på utbildning inom hbtq-frågor är viktigt, och de som väljs på lokal och regional nivå i kyrkovalet kan påverka detta arbete. Därför är det viktigt att den som tror på att kyrkan bör fortsätta detta arbete röstar i kyrkovalet på söndag, varje röst spelar stor roll!

EKHO är en ekumenisk organisation. Hur ser ni på diskussionen kring hbtq-frågor i den svenska kristenheten i stort. Rör det sig i positiv riktning enligt er eller känner ni av det som ibland beskrivs som en backlash.

 – Jag tror vi i EKHO känner av att det rör sig i många olika riktningar samtidigt. Hbtq-frågorna är mycket uppmärksammade och jag upplever det som att fler och fler står upp för hbtq-personers rättigheter i kyrkan. Samtidigt så finns det såklart en slags nykonservativ rörelse, där de som tidigare fritt kunnat motsätta sig hbtq-frågor nu möter motstånd och blir reaktiva. Vi möter såklart fortfarande hbtq-personer som far illa i kyrkan, så än finns det mycket kvar att kämpa för. Vi ser också att andra kyrkor än de svenskkyrkliga börjar ta steg mot att inkludera hbtq-personer i sina församlingar, en mycket glädjande utveckling som jag hoppas att vi kommer få se mer av. 

Hur ser utvecklingen ut för EKHO? Vilka arbetsområden är era viktigaste?

– EKHO kommer den närmaste tiden vara engagerade i Regnbågsnyckeln, att erbjuda församlingar en processmodell för hbtq-frågor. Regnbågsnyckeln ska visa på en strävan efter att bedriva ett inkluderande församlingsarbete där alla ska känna sig välkomna och trygga. Ofta handlar debatten i kyrkan om hbtq-frågor om samkönade äktenskap och homosexuellas situation, men det finns mycket att göra för transpersoners plats i kyrkan där jag hoppas EKHO kan vara med och påverka. 

Hur kommer en intresserad läsare lättast i kontakt med er? Hur skulle du föreslå att det första stegen till engagemang inom EKHO tas!?

– Mer information om EKHO hittas lättast på vår hemsida, www.ekho.se eller gilla Riksförbundet EKHO på Facebook. Vi anordnar gudstjänster, träffar, samtalsgrupper, läger för unga och konferenser på olika håll i landet beroende på vilka initiativ som finns inom lokalavdelningarna. EKHO bedriver också opinionsbildande arbete, anordnar föreläsningar, deltar i Pridefestivaler och samtalar med församlingar om hbtq-frågor. EKHO har lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg, Skåne och Sydöst (Småland, Blekinge, Öland) som drivs av våra medlemmar. Kontakta oss gärna för att veta mer!