”Tänk att du vaknar en morgon och öppnar tidningen och läser att du nu lever i en stad där du inte längre är önskad. Du är inte välkommen längre för du är kär i en person av samma kön. Ditt hem och din trygghet är inte längre där utan är nu förpassade bort från din vardag och ditt liv.”

Så inleder Öppna Moderater, Moderaternas hbtq-förbund, sitt brev som de i dag skickar ut till de 43 svenska kommuner som har vänorter i Polen. Bakgrunden är att Polen förbjuder allt mer av vad som kan kallas hbtq-ideologi, till förmån för ”värnandet av den traditionella familjen”. Den polska regeringen under ledning av PiS (Lag och rättvisa) sanktionerar homofobin i landet och driver kampanj mot hbtq-personer.

Detta har fått till följd att flera hundra polska städer och kommuner nu har deklarerat att de är ”hbtq-fria zoner”, motsvarande cirka en tredjedel av Polen. Det är därför Öppna Moderater nu kontaktar de svenska kommunerna med polska vänorter.

– Polen går ju generellt sett mot ett samhälle med minskade medborgerliga fri- och rättigheter, även om den här frågan engagerar oss lite extra, säger Kim Nilsson, förbundsordförande för Öppna Moderater, till QX.

Kim Nilsson, förbundsordförande Öppna Moderater
Vad hoppas ni få för effekt av detta?

– Vi hoppas att svenska kommuner skickar vidare vår uppmaning till sina vänorter i Polen, både de orter som redan förklarat sig själva som hbtq-fria zoner och de som inte gjort det och förhoppningsvis aldrig gör det. Oavsett om kommunen är borgerligt eller socialdemokratiskt styrd så borde man agera i den här fråga. Vi kontaktar även våra moderata företrädare i kommunerna för att de ska kunna följa upp initiativet.

Hade ni inte fått större effekt om ni hade gått ihop med andra partiers hbtq-organisationer i ert brev?

– Vi har agerat på ett internationellt initiativ som vår partigrupps hbtq-nätverk The European Center-Right LGBT+ Alliance skapat. Flera av våra medlemmar har skickat ut samma brev i sina respektive länder, bland annat i Tyskland och Norge. Min förhoppning är att fler organisationer i Sverige nu tar till sig vårt initiativ och driver frågan vidare.