Med 50 000 namnunderskrifter på bara två dygn så har Trans rf fått en rejäl start på sin kampanj ”Rätt att vara”.

Till Åbo Underrättelser säger ordföranden Panda Eriksson ”vi är alldeles häpna över stödet som initiativet har fått.”
Även Svenska Yle rapporterar.

Kampanjen syftar till att få en ny könstillhörighetslag, eller translag, i Finland. De konkreta kraven handlar om att avskaffa steriliserings-kravet till och med för att ändra juridiskt kön. Trans rf vill att kravet på en medicinsk diagnos för att ändar juridiskt kön skall tas bort och de vill att 15-årsgränsen för ändring av juridiskt kön skall ändras så att detta kan genomföras med vårdnadshavaren godkännande.

Initiativet påpekar att denna ”princip om självbestämmande” för minderåriga redan finns på Malta, i Irland, Danmark, Norge och Nederländerna.

De kräver även att den rätt för en registrerad partner att förhindra könskorrigering som idag finns, då en könskorrigering leder till att registrerat partnerskap skall omvandlas till äktenskap, skall slopas. Och Trans rf vill med sitt medborgarinitiativ få bort det register som idag finns över personer som korrigerat sitt kön. De varnar för att det kan hamna i orätta händer och att databasen ”är obefogad och kränker rätten till privatliv”.

Trans rf påpekar att initiativet inte handlar om medicinsk könskorrigering, utan juridisk vilket påverkar bland annat vad som anges i pass och andra identitetshandlingar.

Initiativet stöds av svenskfinländska hbtqi+ föreningen Regnbågsankan som sprider uppmaningen via sina sociala mediekanaler.

Läs mer på finska på QX.fi