Familjepolitik

Med uppbackning främst från staterna Qatar och Benin har religiösa företrädare under 2004 arbetat för att få FN att anta en deklaration om stärkandet av de ”traditionella familjerna”.
I den kristna tidningen Dagen säger riksdagsman Tuve Skånberg (kd) att det handlar om en ”reaktion mot den rika världens extrema liberalism och relativisering av traditionella värden”.
Förslaget som enligt Dagen diskuterades i FNs generalförsamling i går kallas ”Dohadeklarationen”. Deklarationens familjedel har arbetats fram i samband med det av FN i år utropade Internationella Familjeåret. Totalt säger Tuve Skånberg i Dagen-intervjun att 150 länder ger sitt stöd till deklarationen.
I deklarationen talas det om att familjen är ”den naturliga och grundläggande enheten i ett samhälle” och det uppmanas det till att försvara familjen definierad som bestående av en man och en kvinna.
På kristdemokraternas hemsida ställer sig förutom Skånberg även partiets utrikespolitiske talesman Holger Gustafsson bakom ett debattinlägg där man kräver att Sverige ställer sig bakom deklarationen.
Deklarationens del om familjelivet antogs vid ”The Doha International Conference for the Family” i Qatar i slutet av november. Där slog landets Emir fast att familjen är en ”helig institution” som hålls samman av ”starka band mellan män och kvinnor som följer den mänskliga naturen genom att bära och uppfostra nya generationer”. Den katolska hemsidan C-Family rapporterar att Qatars kvinnliga regent Sheikha Mozah Bint Nasser Al-Missned vid mötet varnade för de ”nuvarande försöken att under täckmantel av modernitet omdefiniera den traditionella religiösa och kulturella förståelsen av Familjen”.
Inför konferensen i Qatar har förberedande möten hållits i Mexico City, Geneve, Kuala Lumpur och i maj i år i Stockholm.
Qatar som stod värd för huvudkonferensen i november tillämpar Sharia-lagarna när det gäller samkönad kärlek rapporterar ILGA. Enligt artikel 201 i 1971 års strafflag ger sex mellan vuxna av samma kön upp till fem års fängelse. I maj 1995 dömdes en amerikansk medborgare till 90 piskrapp och sex månaders fängelse. I oktober 1997 utvisades 36 filippinska gästarbetare i samband med en kampanj från landets myndigheter att göra sig av med homosexuella utlänningar.

I FN har dock deklarationen avslagits. Det är EU och Kanada som tydligast motsatt sig förslaget då det utesluter andra familjeformer än den bestående av en kvinna och en man.
Enligt intervjun i tidningen Dagen är det tack vare att Bush blivit USAs president som de som vill slå fast familjen som bestående av man och kvinna nu fått ny kraft. USA ger nu ”kraftfullt stöd” till deklarationen.

Publicerad: 2004-12-07 15:07:21