Oskar Sternulf – QX
Läs QX november här

Oskar Sternulf