Läs QX december här

Hände denna dag i historien

1998-12-02 Per Jonsson avlider

Idag, samma dag som premiären på Per Jonssons sista dansverk, ”Rivers of Mercury”, avled han i sitt...

Läs mer