Läs QX juni här

Hände denna dag i historien

1759-05-28 William Pitt d.y. föds

Den brittiske statsmannen William Pitt den yngre föddes denna dag i Haynes, Kent. Han tyckte så...

Läs mer