Läs QX maj här

Hände denna dag i historien

2008-05-12 Robert Rauschenberg avlider

Denna dag avlider konstnären Robert Rauschenberg efter att han valt att avsluta den...

Läs mer