Läs QX april här

Hände denna dag i historien

1907-04-21 Dorothy Baker föds

Denn dag föds den amerikanska författarinnan i Missoula, Minesota. Hennes bok Cassandra at the...

Läs mer