Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

QX Förlag AB hanterar personuppgifter i redaktionell verksamhet inom ramen för QX.se och QX.fi, liksom tryckta tidningen QX enligt svensk tryckfrihetslagstiftning. Det innebär att tidningen QX har en ansvarig utgivare.

Läs också vår integritetspolicy för QX Shop samt integritetspolicy respektive användarvillkor för Qruiser.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

QX Förlag AB, org. Nr 556525-6897, Box 17218, 104 62 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom att använda QX.se eller QX.fi.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss när du öppnar ett konto på GayMap.

Vi samlar också in information om den enhet du använder vid ditt besök så som typ av webbläsare, språk, cookiedata och ip-adress.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid anpassning av innehåll och funktioner för att förbättra din upplevelse och för att ge bättre tips om innehåll.
  • Vid urval av annonsvisningar och sponsrat innehåll.
  • Vid skapandet av event på GayMap.
  • Vid bearbetning av beställningar av PLUS-köp på GayMap.
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information.
  • Vid utskick av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick.
  • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information.
  • Vid utveckling, testning och förbättring av webbplatserna.
  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Om du själv avslutar ditt GayMap-konto så raderar vi den informationen du uppgivit.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Undantaget är det redaktionella innehållet och redaktionens arbetsmaterial som regleras enligt tryckfrihetslagstiftningen.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

QX Förlag har vidtagit de lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies och annan liknande teknik

Lokal lagring av data innebär att olika typer av data lagras på din enhet via din webbläsare. Det kan vara användarinställningar, information om hur du har surfat, vilka annonser som har visats för dig. Sådana uppgifter kan användas för att anpassa innehållet och funktioner i våra tjänster för att förbättra upplevelsen av ditt besök.

En typ av lokal lagring är en cookies (eller kakor). En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på nästan alla webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att logga in på GayMap. Om du blockerar cookies kan du inte logga in på GayMap. Utan cookies kan du dock fortfarande läsa artiklar och annat som inte kräver inloggning.

Om du vill besöka QX webbplatser men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi lokal lagring av data?

Denna webbplats använder cookies för inloggning och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till QX så sparas vissa av dina inställningar med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information så relevant som möjligt för dig.

Informationen om inloggning på GayMap lagras i en så kallad sessionscookie och raderas därför när du stänger din webbläsare. Våra egna övriga cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se hur ofta din webbläsare över tid besöker QX Webbplatser.

Vi använder lokal lagring av data i anslutning till vår egen annonsering och tredjepartsannonsering. Genom att göra det kan vi visa mer relevanta annonser för dig och det görs för att mäta effekten av annonser så som hur ofta den har visats för dig liksom riktad annonsering vid besök av annan webbsida. Vi möjliggör det inte att knyta denna data direkt till dig.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Via vår underleverantör Leeads använder vi AdTech, AdForm och Rubicon för tredjepartsannonsering. Här kan du läsa mer om intressebaserad annonsering och möjlighet att välja bort deras kakor: http://www.youronlinechoices.com/

Personuppgiftsansvarig

QX Förlag AB
Organisationsnummer: 556525-6897 (EU: SE556525689701)
Box 17 218
104 62 Stockholm
Sverige

Telefon: 08-7203001
E-post: [email protected]

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2018-05-18