Idag för 127 år sedan föddes den brittiske skriftställaren. Han avled den 16 december 1965.