Denna dag avled den brittiska boxaren – och busen. På sin dödsbädd kom han ut som homosexuell.

http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=583