En grupp studenter vid Stockholms Universitet bildar denna dag Klubb Albert. Föreningen samlade homo- och bisexuella studenter och de gav ut tidningen Alberta. Dessutom ordnades fester, föredrag och teater.