En upprörd domstol i Nederländerna dömer Casper Abrahams Bersé till döden för sodomibrott. Denna dag avrättas genom hängning.

Läs mer i ”The pursuit of Sodomy: Male homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe” Harrington Park Press

http://www.haworthpress.com