Denna dag sänder filosofen Pontus Wikner ännu ett kärleksbrev till Oscar Quensel. I brevet citerar han Andra Samuelsbok 1 kapitel vers 26 där David skriver till Jonathan: ”du hafwer warit mig mycket kär; din kärlek war mig närmare än qwinnokärlek”.

Läs mer i ”Sympatiens Hemlighetsfulla makt”, Stockholmia Förlag.