Idag kom Dave Kopay, back i San Franciscos rugbylag 49ers ut öppet som homosexuell. Inte ens amerikansk fotboll var längre en heterosexuell bastion!