Idag började Winnaretta Singer, arvtagerska till förmögenheter från symaskinsföretaget sina inflytelserika musiksalonger i Paris. Winnaretta var gift med Prins Edmond de Polignac och de var bägge två homosexuella.