Denna dag tog socialdemokraten August Bebel upp Vetenskapliga Humanitär Kommitténs (världens första homoorganisation) förslag på att avkriminalisera homosexuella förbindelser i den tyska riksdagen för första gången. Den 31 maj 1905 debatteras frågan igen och vid omröstningen för att avskaffa paragraf 175 delades riksdagen på hälften.