Den tyska lesbiska feministen Anna Rühling håller tal vid ett möte arrangerat av den Vetenskapliga humanitära kommittén – den tyska homorörelsen. Temat för hennes tal var: ”Vilket intresse har kvinnorörelsen för lösandet av den homosexuella frågan.”