Totalt deltog denna dag 2000 personer i ett möte i Berlin om avskaffandet av lagparagrafen 175 i den tyska strafflagen. Ledarna för den tyska homorörelsen Vetenskapliga Humanitära Kommittén kallade mötet ”en höjdpunkt för rörelsen”