Denna dag håller gaykämpen Magnus Hirschfeld ett tal inför 4000 människor utanför den tyska riksdagen – mitt under brinnande revolution. Han sa bland annat: ”Utöver en verklig folkstat med en genuint demokratisk struktur, vill vi ha en social republik. Socialism betyder, solidaritet, sammanhållning, ömsesidighet, utveckling av samhället till en enda folkkropp. En för alla – alla för en! Och vi vill en tredje sak: Ett folkets samhälle, kamp mot rasism och nationell chauvinism, avskaffandet av såväl ekonomiska som personliga begränsningar mellan folk och rätten till allas självbestämmande i deras relation till staten.” Den tyska homorörelsen krävde av den nya Weimarrepublikens regering full amnesti för de som dömts för homosexuella handlingar.