Efter att Holland infört en antihomoparagraf bildas idag en holländsk avdelning av den tyska homoorganisationen Vetenskapliga Humanitära Kommittén