Denna dag har radikalfeministiska gruppen Lesbisk Front sitt första möte. En månad senare lämnar föreningen RFSL efter att nekats tillgång till deras klubblokal.

Källa: Eva Lisa Bengtsson, lesbisk nutidshistoria.