Ettårsgamla Lesbisk Front arrangerar tillsammans med Grupp 8 en Antiluciademonstration i Stockholm. Parollen lyder: ”Häxorna är tillbaka för att återta kvinnans rätt” och ”Lucia – patriarkatets kvinnoideal”.

Källa: Eva Lisa Bengtsson, lesbisk nutidshistoria.