Den engelska redaktören Charles Edward Sayles föds idag. Under sin levnad publicerade han flera böcker med samlingar av homoerotisk poesi. I sin dagbok skrev han som förklaring till sin attraktion för män: ”I must have a playmate always.”