Denna dag föds den italienska filosofen och konstkännaren Francesco Algarotti i Venedig. Han ansågs så vacker att hans charm lockade fåglarna ned från träden. Hans erövringar inkluderade både män och kvinnor. Känd under hans levnad var triangeldramat mellan politikern John Hervey och Lady Mary Wortley Montagu. John Hervey skrev passionerade kärleksbrev till Francesco Algarotti som sparats för eftervärlden.

https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Algarotti