Denna dag föds engelskfödda poeten Elsa Gidlow. Hon skrev under sin verksamma tid i Kanada och USA bland annat ”Sapphic Songs”. Efter att hon 1977 medverkat i TV-programmet Word Is Out skapades en lesbisk fanclub med namnet ”Age Is Beautiful”. Elsa Gidlow avled den 8 juni 1986 i Mill Valley norr om San Francisco och hennes kvarlåtenskap, med en mängd brev och texter lämnade 1991 till GLBT Historical Society i San Francisco.