Edith Piaf avlider idag. Hela Frankrike sörjer och hennes begravning blir till en enorm manifestation.