Mannen bakom 1800-talets kanske mest kända poem med homosexuellt tema, William Cory (född Johnson), föddes idag i Devonshire. Poemet heter ”Heraclitus”.

http://www.everypoet.com/links/pages/Poets/C/William_Johnson_Cory/