Denna dag föddes Alexander Hamilton i British West Indies (möjligen kan han ha fötts 1755). Han ansågs ha gjort militär karriär på grund av att George Washington hade ett gott öga till unga män i allmänhet och Hamilton i synnerhet. Åtminstone menade Washingtons fiender detta. Historikern Jonathan Ned Katz har tolkat brev som Hamilton skrev till officerskollegorna Marquis de Lafayette and to John Laurens som homoerotiska eller i vart fall homosociala.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton