Med böcker som ”A Boys Own Story” har författaren hjälp unga homosexuella att hitta sin identitet. Idag är hans födelsedag som han firar i New York.