Hans von Aachen - Portrait of Emperor Rudolf II
Likt drottning Kristina vägrade den tyske kejsaren Rudolph II att gifta sig. Han blev nära vän med sin kammartjänare som fick öknamnet Wolfgang von Rumpf. Han abdikerade 1611. Denna dag avlider han i Prag.

http://www.hrad.cz/castle/hist/ind_rudfr_uk.html