Denna dag föds mannen som gav masochismen ett namn. Sacher-Masoch skrev om en underdånig kärlek till kvinnor – gärna i päls. Boken som fick underdåniga att bli upphetsade hette ”Venus i päls”. Boken finns utgiven via bland annat Penguin.

http://www.penguin.co.uk/