Denna dag föds den brittiske poeten vars vänskap med W.H. Auden och Christopher Isherwood finns beskriven i den senares bok ”Christopher and his kind”.