Den amerikanska dramatikern Tennessee Williams avlider i New York denna dag. Skrev en mängd homosensibla pjäser som exemplevis Linje Lusta och Katt på Hett Plåttak.